Civilna iniciativa Odprto Celje si je v letu 2019 zagotovila dodatne pogoje za svoje kontinuirano delovanje s pomočjo novo ustanovljenega Društva Odprto Celje.

Osnovni namen Društva Odprto Celje je zagotavljanje potrebne podpore delovanju civilne iniciative Odprto Celje pri udejanjanju razvojnega programa za Celje.

Aktivnosti civilne iniciative Odprto Celje bodo še naprej potekale po začrtanih smernicah, določenimi s programskimi vsebinami za potrebe lokalnih volitev 2018, obenem pa bomo spremljali in analizirali tudi novonastale lokalne razmere in situacije ter aktivno delovali na lokalni ravni.

Somišljenice in somišljenike vabimo, da se pridružite tako civilni iniciativi Odprto Celje kot tudi Društvu Odprto Celje in na ta način prispevate k množičnosti lokalne iniciative v korist našega mesta Celje z okolico.

V okviru civilne iniciative in društva Odprto Celje lahko soustvarjate pogoje za razvoj idej za napredek Celja in okolice na vseh področjih vašega delovanja, ki so v korist občankam in občanom.

Društvena članarina za leto 2019 je 10 €.

Vabljeni, da se nam pridružite – kontaktni obrazec za včlanitev v društvo.

 

PRIDRUŽITE SE NAM

    V skladu s Pravili društva se zavezujem plačevati letno članarino, kot jo določi Zbor članov društva.

    Društvu Odprto Celje dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov za vodenje evidenc za potrebe društva.    Deli s prijatelji: