Verjetno ste seznanjeni, da so različni organi in strokovne institucije med predvolilnimi aktivnostmi ugotovile in opozarjale na zlorabo javnih sredstev za samo-promocijo aktualnih županov. Posebej so bila izpostavljena občinska glasila, ki niso služila predstavitvi vseh županskih kandidatov, temveč samo-promocijam aktualnih županov v času volilne kampanje. Med negativnimi primeri v Sloveniji je bila navedena tudi izdaja Celjskega občinskega glasila. Mnenje vodilnih ustavnih pravnikov je, da gre za nedopustno ravnanje, kar je konec koncev potrdilo tudi Ustavno sodišče RS v primeru referenduma o drugem tiru. Verjetno ste s temi strokovnimi mnenji seznanjeni iz sredstev javnega obveščanja. Stališče aktualnega celjskega župana, da ne gre istovetiti referendum in volitve, je seveda iz trte zvito. V obeh primerih gre namreč za neposredno odločanje občank in občanov, v katerem moramo imeti vsi enake možnosti, pravice in dolžnosti.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da je Nadzorni odbor najvišji organ nadzora zakonitosti javne porabe v občini. Če organ v primeru nadzora odkrije kršitve predpisov ali nepravilnosti, mora v skladu s 3. odst. 32. člena ZLS o ugotovljenih kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.

V Sloveniji že poteka nekaj zahtev za sodno varstvo, kakor tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, pri čemer pa na to temo nismo nikjer zasledili vašega mnenje in mnenja Nadzornega odbora MOC, kateremu predsedujete. Menimo namreč, da bi bila obravnava tega vprašanja v okviru MOC naloga vašega organa že po uradni dolžnosti.

Zato sedaj kot civilna skupina zainteresiranih občank in občanov tudi mi od Vas zahtevamo. da v skladu s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora (4.čl, 9.čl, 13.čl in 16.čl) skličete sejo Nadzornega odbora ter sporno zadevo obravnavate in sprejmete uradna stališča organa v zvezi s sporno samo-promocijo aktualnega župana z izdajo Celjskega občinskega glasila v času volilne kampanje.

Svoj predlog utemeljujemo s kratko obrazložitvijo:

Vse občanke in občani Celja smo v poštni nabiralnik dne 19. 10. 2018 prejeli mestni časopis št 23 – ta časopis je bil razposlan ravno na prvi dan volilne kampanje, kar najbrž ni bilo naključje.

Še bolj v nebo vpijoče je, da je bil v celoti posvečen samo enemu izmed kandidatov za novega župana Celja in prikazovanju njegovih uspehov kot preteklega in sočasno tudi aktualnega župana ter poveličevanju občinskih projektov in njegovih prijateljev, ne pa razvoju Celja, saj je naše mesto zaradi dolgoletne razvojne stagnacije nazadovalo in se znašlo na repu Slovenije. Zopet ni slučaj, da je bil aktualni župan kot županski kandidat istočasno tudi oseba, ki predstavlja izdajatelja občinskega glasila MOC.

Sicer pa ste časopis ste verjetno prejeli, za to ostalih podrobnosti ne navajamo, če ga pa morda nimate, je dostopen oz. arhiviran na MOC.

Kršitev volilne zakonodaje tu ne navajamo, ker to ni v vaši pristojnosti in jih obravnavajo drugi organi. Izrecna vaša pristojnost pa je neupravičena uporaba javnih sredstev in zato v tem primeru zahtevamo vašo obravnavo oz. opredelitev in ukrepanje. Za takšno samo-promocijo aktualnega župana so bila torej uporabljena javna sredstva, menda v višini 5.780 EUR, k čemur pa je treba prišteti še stroške dela treh zaposlenih na MOC, ki so to delo opravljale med rednim delovnim časom.

Čeprav so vam v vašem Poslovniku postavili pravno sporne omejitve oz. pogoje, od vas pričakujemo, da boste s svojimi postopki sedaj dokazali, da ste neodvisni organ, kot to določa zakonodaja. Pri vpogledu v vaš Poslovnik je žal mogoče ugotoviti, da ste bolj organ župana kot pa varuhi javnih sredstev v interesu vseh občank in občanov kot vam to nalaga Zakon o lokalni samoupravi. Ker z Ministrstvom za javno upravo že tvorno sodelujemo na pripravi dopolnil Zakona o lokalnih volitvah, bomo zaprosili za njihovo mnenje oz. nadzor v zvezi z vašim Poslovnikom. Na podlagi njihovih stališč bomo vsekakor tudi nadalje ukrepali.

Prosimo vas, da nas v skladu z določili ZUP-a, redno obveščate o vaših postopkih v zvezi s predmetno zadevo.

S spoštovanjem,

Civilna iniciativa Odprto Celje  

Deli s prijatelji: