Civilna iniciativa Odprto Celje naslavlja na Mestni svet mestne občine Celje protest zaradi zvišanja cen programov v javnih vrtcih MOC z mesecem majem 2019. Zvišanje mesečnega plačila celjskih staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, v povprečju za 7 % in kar za 12,5% v razvojnih oddelkih, bi bilo, po nam dostopnih informacijah, tudi najvišje letošnje zvišanje med vsemi občinami v Sloveniji.

Predlog za ohranitev cen javnih vzgojno-varstvenih storitev v javnih celjskih vrtcih utemeljujemo s tem, da je, ne le statistično gledano temveč tudi realno, populacija občank in občanov, to je mladih oz. mladih družin, ki imajo otroke v vrtcih in šolah, praviloma najbolj finančno obremenjena.

Poleg tega ponovno navajamo naslednje argumente, ki so v Celju še posebej izraziti in smo jih navedli tudi že 25. 3. 2019, ko smo Mestnemu svetu MOC predlagali, naj pozove vsa javna podjetja v Celju, ki znižanju cen njihovih storitev za vsa celjska gospodinjstva. Ponovno torej navajamo:

Mestna občina Celje bi morala pri vsakem svojem odločanju upoštevati, da je življenjski standard občank in občanov Celju nižji od slovenskega povprečja in bi tozadevno morala vsem javnim vrtcem omogočati, da bi lahko mladim družinam ponujali svoje storitve po dostopnih cenah, ki ne bi zajedali družinskih proračunov mladih družin in siromašili njihov vsakdanji življenjski standard.Plače zaposlenih v Celju so namreč nižje od povprečnih plač v državi. Nižji od državnega povprečja je v Celju tudi delež aktivnega prebivalstva, medtem ko pa je delež brezposelnih v Celju višji od državnega povprečja.

– Občina je ustanovila javne vrtce kot izvajalce nujno potrebnih storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok staršev, ki prebivamo v Celju. Glede na podpovprečen socialni status Celjank in Celjanov v državi je v Celju nedopustno vsakršno zviševanje cen javnih storitev vse dokler ne bodo socialne razmere prebivalstva v Celju nadpovprečno dobre ali pa vsaj izenačene z državnim povprečjem.

– Na podlagi navedenega pozivamo Mestni svet MOC, da zadrži napovedano zvišanje cen storitev v celjskih javnih vrtcih ter pozove strokovne službe MOC, da pridobijo relevantne statistične podatke iz socialno primerljivih občin v državi, ki naj služijo kot osnova za določanje prispevkov staršev v celjskih javnih vrtcih. Obenem tudi menimo, da ne bi bilo pošteno, če bi bile cene storitev vzgoje in varstva v razvojnih oddelkih višje, saj so takšne družine že tako bolj obremenjene s posebnimi stroški za razvoj in oskrbo svojih otrok.       

Navedeno bi mladim v Celju precej olajšalo vsakdanje družinsko življenje in bi morda znalo kaj vplivati tudi na zmanjšanje selitvenega odliva mladih iz mesta, ki povzroča, da ima Celje vedno manj prebivalstva in da je povprečna starost prebivalcev v Celju višja od državnega povprečja.

Več statističnih podatkov za Celje na https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/16

Prepričani smo, da celjski javni vrtci oz. zaposleni v njih to zmorejo razumeti in sprejeti ter upoštevati pravice občank in občanov do primerljivega oz. boljšega življenjskega standarda v Celju. Mestna občina Celje razpolaga namreč s proračunom oz. davkoplačevalskim denarjem, ki je primernejši vir za kritje plač zaposlenih v javnih vrtcih kot pa družinski proračuni mladih celjskih družin.  

S spoštovanjem,

Civilna iniciativa Odprto Celje

 

V vednost:

– javni vrtci v Celju (Tončke Čečeve, Anice Černejeve, Zarja)

– mediji javnega obveščanja

– celjske politične stranke

Deli s prijatelji: