Civilna iniciativa Odprto Celje je v letu 2018 v sodelovanju z občankami in občani ne terenu evidentirala potrebe in želje Celjank in Celjanov ter na tej osnovi izdelala dolgoročni razvoj Celja z okolico s ciljem zaustavitve trenda nazadovanja našega mesta in zagotovitve razvoja mesta v korist vsega prebivalstva v Celjski kotlini. Več o tem na www.odprtocelje.si Ker volilni programi celjskih političnih strank niso nastajali na isti osnovi in niso zajemali širše problematike občank in občanov, civilna iniciativa Odprto Celje nadaljuje s svojo aktivno civilno participacijo v lokalni skupnosti.

Mestnemu svetu predlagamo, da vsa javna podjetja v Celju pozovejo k znižanju cen za svoje storitve ter v naslednjem mesecu celjskim gospodinjstvom izstavijo znižane položnice. K temu naj občina solidarnostno pozove tudi upravnike stanovanjskih objektov.

Predlog utemeljujemo z naslednjimi argumenti:

Občina naj upošteva, da je življenjski standard  občank in občanov Celju nižji od slovenskega povprečja in naj vsem javnim podjetjem naroči, da z naslednjim mesecem znižajo cene svojih storitev in vsem celjskim gospodinjstvom izdajo položnice z znižanimi zneski. Plače zaposlenih v Celju so namreč nižje od povprečnih plač v državi. Nižji od državnega povprečja je v Celju tudi delež aktivnega prebivalstva, medtem ko pa je delež brezposelnih v Celju višji od državnega povprečja.

– Občina je ustanovila javna podjetja kot izvajalce nujno potrebnih storitev za občanke in občane. Primarni poslovni cilj javnih podjetij torej je, da občankam in občanom zagotavljajo čim kvalitetnejše storitve za čim nižjo oz. sprejemljivo ceno. Javnih podjetij nimamo zato, da ustvarjajo dobičke – če pa kdaj morda jih, naj bo to v dobrobit vseh občank in občanov – in niti zato, da področju javnih storitev omogočajo dobičke svojim podizvajalcem, kakor tudi ne z namenom zaposlovanja po vezah in poznanstvih.

Navedeno bo ljudem v Celju precej olajšalo vsakdanje življenje in morda kaj vplivalo tudi na selitveni odliv mladih iz mesta, ki povzroča, da ima Celje vedno manj prebivalstva in da je povprečna starost prebivalcev v Celju višja od državnega povprečja. Več o tem na  https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/16

Tozadevno tudi protestiramo proti pravkaršnjem zvišanju položnic VO-KA Celje, ki so mu po navedbah VO-KA botrovali inflacija in višje cene ter preteklo podvrednotenje, in zahtevamo, da jih znižajo ob upoštevanju, da imamo na celjskem nižje plače od povprečja v državi– smo torej podvrednotene občanke in občani, zaradi česar inflacijo in višje cene občutimo bolj kot drugod, a zato svojim delodajalcem ne moremo izstaviti višjih računov in v takšni situaciji ni pošteno, da jih javna podjetja izstavljajo nam.

Prepričani smo, da celjska javna podjetja oz. zaposleni v njih to zmorejo razumeti in sprejeti ter upoštevati pravice občank in občanov do primerljivega oz. boljšega življenjskega standarda.

S spoštovanjem,

Civilna iniciativa Odprto Celje

V vednost: medijem javnega obveščanja in celjskim političnim strankam

Deli s prijatelji: