Mestni svet MOC bo v torek obravnaval zaključni račun proračuna MOC za leto 2018.

Rezultat je porazen, saj je indeks realizacije občinskih prihodkov zgolj 80,80, kar je najslabše v zadnjih petih letih – konkretno to predstavlja kar 11,7 mio evrov prilivov manj od načrtovanih. Očitno gre za slabo premišljeno planiranje proračuna in nerealno napovedovanje prihodkov. Na primer: dosežen indeks realizacije “kapitalskih prihodkov” je 34,3 ali 3,6 mio evrov manj od načrtovanega, odstopanje pri “najemninah javnih podjetjih” je 3,0 mio evrov, prihodkov iz državnega proračuna je 2 mio manj od načrtovanih itd.

Zakaj o tem pišemo?
Ker se npr. sprašujemo, zakaj smo tako velikodušni do občinskih javnih podjetij, ki pa se pri tem niti malo ne trudijo v smeri zniževanja življenjskih stroškov občank in občanov, saj se položnice našim gospodinjstvom le povečujejo?
Zato smo na Mestni svet MOC poslali predlog za znižanje položnic celjskim gospodinjstvom, ki je objavljena na http://odprtocelje.com/odprto-pismo-mestnemu-svetu-moc-znizanje-stroskov-oz-poloznic-za-vsa-celjska-gospodinjstva/
Tudi kapitalski prihodki niso nekaj abstraktnega – z nesmotrno prodajo občinskega deleža v dobro stoječi družbi Celjski sejem, se bodo ti namreč v prihodnje še zmanjšali.
Zato smo na Mestni svet MOC poslali naš drugačen predlog, ki je objavljen na http://odprtocelje.com/odprto-pismo-mestnemu-svetu-moc-celjski-sejem-je-tudi-last-obcank-in-obcanov/

Skratka, stvari so medsebojno povezane in vplivajo na naše življenje v Celju, zato ni vseeno, kdo in kako načrtuje in nadzira naše občinske finance.

Deli s prijatelji: