PARTICIPATIVNI PRORAČUN

  • Vzpostavili bomo participativni mestni proračun, kjer bodo lahko Celjanke in Celjani sami odločali o financiranju projektov, ki so za mesto prednostnega pomena. S tem mehanizmom demokratičnega soodločanja bomo postavili Celje na prvo mesto
  • Prednosti takšnega participativnega proračuna so v primerjavi s centralističnim sprejemanjem proračuna vidne na več področjih. Ljudje lahko odločilno vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalstva v vodstvo občine, poraba javnih sredstev postane učinkovitejša.
  • Zagotovili bomo, da bosta poraba javnih sredstev in izvajanje občinskega proračuna javno dostopna vsem Celjankam in Celjanom. Vzpostavili bomo spletno stran, kjer bo občinski proračun pregledno predstavljen na ljudem razumljiv način.
Deli s prijatelji: