Staro mestno jedro

STARO MESTNO JEDRO 1. UREDITEV IN OLEPŠAVA MESTNEGA JEDRA Mestno jedro bomo namenili za pešačenje in kolesarjenje, parkiranje pa (razen za stanovalke in stanovalce) zagotavljali na obrobju mestnega jedra z nadgradnjo obstoječih parkirišč za eno etažo z inovativnimi arhitekturnimi rešitvami in… Preberite več

Turizem in kultura

TURIZEM IN KULTURA Turizem mora biti trajnostno naravnan in nikakor ne sme ovirati kvalitete življenja domačinov. Po 20 letih stihijskega razvoja bomo izdelali celovito srednjeročno in dolgoročno turistično strategijo MOC, ki bo služila kot strateški dokument razvoja turističnih dejavnosti. K… Preberite več

Ekologija

EKOLOGIJA 1. ZRAK (onesnaževanje zraka: promet, industrija, kurišča) Ker Celje in okolica bistveno odstopata po pojavnosti nekaterih obolenj (pljučne bolezni,   nekatera rakasta obolenja), ne smemo več zanemarjati možnih vplivov okolja na naše zdravje, kar bo pomembnejši del našega Načrta ekološke… Preberite več

Skrb za vse generacije

SKRB ZA VSE GENERACIJE Odprto Celje se zavzema za mesto, prijazno do vseh Celjank in Celjanov – do vseh starostnih skupin z upoštevanjem potrebe in interesov vseh generacij. Pri načrtovanju bodočega razvoja mesta zastopamo glasove otrok, mladih, srednje generacije in… Preberite več

Participativni proračun

PARTICIPATIVNI PRORAČUN Vzpostavili bomo participativni mestni proračun, kjer bodo lahko Celjanke in Celjani sami odločali o financiranju projektov, ki so za mesto prednostnega pomena. S tem mehanizmom demokratičnega soodločanja bomo postavili Celje na prvo mesto Prednosti takšnega participativnega proračuna so… Preberite več

Gospodarstvo

GOSPODARSTVO MOC bo zagotavljala potrebno lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj vseh sektorjev gospodarstva. MOC bo vzporedno s predstavitvijo Celja predstavljala tudi celjske podjetnike ter s tem pripomogla k uveljavljanju na domačih in tujih trgih. 1. GOSPODARSKI RAZCVET CELJA… Preberite več

OPN in urbanizem

OPN IN URBANIZEM 1. SPOŠTOVANJE ZAKONOV Občinski prostorski načrt – OPN je temeljni dokument prostorskega razvoja v občini, potreben za načrtovanje pozidave, prometa, zelenih površin in namembnosti zemljišč. Obveznost sprejetja OPN je že leta 2007 določil Zakon o prostorskem načrtovanju… Preberite več

Mladi in mlade družine

MLADI IN MLADE DRUŽINE 1. V KAKŠNEM MESTU SI ŽELIJO ŽIVETI MLADI? Mladina si vedno in povsod želi isto – mesto, v katerem bo vsakomur zagotovljena možnost za razvoj vseh osebnih potencialov. 1. PREPREČEVANJE ODLIVA MLADIH Vse vzgojno-izobraževalne institucije v… Preberite več

Primestne kmetije

PRIMESTNE KMETIJE Za mesto Celje je značilno prepletanje podeželskega in urbanega, majhen delež »čistih« kmetij, staranje lastnikov kmetijskih gospodarstev ter majhnost primestnih kmetij (cca 2 ha povprečje). Majhnost kmetij ne omogoča eksistencialne varnosti, zato si mladi iščejo službo izven kmetijstva.… Preberite več