PRIORITETA 6 – PERSPEKTIVNO MESTO

1. V KAKŠNEM MESTU SI ŽELIJO ŽIVETI MLADI?

Mladina si vedno in povsod želi isto – mesto, v katerem bo vsakomur zagotovljena možnost za razvoj vseh osebnih potencialov.

1. PREPREČEVANJE ODLIVA MLADIH

 • Vse vzgojno-izobraževalne institucije v mestu bomo pozvali k večjemu vključevanju otrok in mladine v razvoj mesta v okviru izobraževalnih in študijskih dejavnosti ter tudi na ta način spodbujali pripadnost mladih mestu.
 • Uvedli bomo »Odprte delavnice«, kot demonstracije praktičnih znanj in veščin z namenom povezovanja delodajalcev (podjetniki, obrtniki) z dijakinjami in dijaki kot pomoč pri spodbujanju in odločanju mladih za poklicno oz. strokovno izobraževanje na deficitarnih področjih zaposlovanja.
 • Skrbeli bomo za dostopnost visokošolskega izobraževanja mladim na lokalni ravni in s tem omogočali zgodnejše načrtovanje poklicnih karier mladih in ustvarjanja mladih družin v rodnem mestu.
 • Spodbujali bomo vključevanje mladih v trg delovne sile in prve zaposlitve za nedoločen čas, in sicer z dodatnimi občinskimi subvencijami za podjetja in zavode ter za samozaposlitve podjetnikov ter nudenjem prostorskih kapacitet za mlada podjetja.
 • Za mlade  bomo poiskali rešitev stanovanjske problematike tudi v praznih občinskih stanovanjih in podstrešjih, ki jih bomo uredili v atraktivne so-bivalne stanovanjske enote in tako mladim omogočili prvo bivalno osamosvojitev.

2. MESTO, PRIJAZNO MLADIM

 • Za participacijo mladih pri razvoju mladim prijaznega mesta bomo enkrat letno izvedli sejo ‘mladinskega mestnega sveta COM – Celje odprto mladim’, v okviru katerega bo direktno slišan njihov glas v Mestnem svetu MOC ter upoštevani njihovi predlogi in ideje.
 • Mladim, kot generatorjem razvoja sodobnih e-socialnih omrežij, bomo omogočil tovrstno povezovanje oz. posredovanje vprašanj, predlogov, mnenj…, povezanih s potrebami in željami mladih.
 • Ustanovili bomo Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, ki ga imajo že vsa večja mesta v državi razen Celja.
 • Izvajali bomo sodobne preventivne akcije za boj proti drogam in alkoholu ter z njimi osveščali mlade in vse ostale o problematiki konzumiranja  alkohola in drog ter razvijali odgovornost za bolj informirane in manj tvegane odločitve v povezavi z omenjenimi substancami.
 • Mladinskemu Centru Celje bomo zadali nove razvojne naloge na področju vzpostavljanja potrebne infrastrukture za mlade.

3. MLADI IN PROSTI ČAS

 • Mladim bomo omogočali kreativno preživljanje prostega časa in jim v ta namen nudili finančno podporo in potrebne prostore, v katerih bodo lahko mladi ustvarjali in sooblikovali naš čas in mesto.
 • Načrtno bomo začeli razvijati in vzpostavljati mestna območja za urbane športe in rekreacijo mladih: skate-park, inline-hokej, idr. kolesarske steze in povezave v vseh smereh izven Celja…)
 • Uvedli bomo projekta »Športno mesto« in »Športno poletje«, v okviru katerega se bodo v času poletnih počitnic odvijali številni brezplačni športni dogodki za mlade.
 • Za mlade bomo uredili tudi prostore za druženje, kvalitetno zabavo, nočno življenje kot npr. plesišča, glasbeni klubi ipd.
 • Mestni park bo ostal vedno odprt prostor za druženje mladih.
 • Za mlade bomo ob vikendih uvedli brezplačno nočno krožno avtobusno linijo.
 • Vzpostavili bomo prostovoljski projekt »Mladi za Celje«, ki bo mladim s pomočjo spletne strani in mobilne aplikacije omogočal enostaven e-vpis v prostovoljsko bazo preko pripadnosti dokazljive s člansko izkaznico. Članice in člani bodo skozi različne akcije zbirali opravljene prostovoljne ure, njihov altruizem pa bo sponzorsko simbolično nagrajen.

2. KAJ POTREBUJEJO MLADE DRUŽINE?

Mlade družine potrebujejo stabilno eksistenčno varnost – za to pa so najprej potrebna kvalitetna delovna mesta v gospodarstvu in negospodarstvu ter samo-zaposlitvene priložnosti.  

 • Mladim in mladim družinam bomo nudili nižje oz. subvencionirane najemnine, sočasno pa si bomo prizadevali za ugodne lokalne stanovanjske kredite za nakup prvega stanovanja.
 • Za vsakega prvorojenca bomo mladi družini namenili subvencijo v višini povprečnega enoletnega varstva otroka.
 • Vrtcem in šolam bomo zagotavljali vse potrebne pogoje za kvalitetno in sodobno vzgojo in izobraževanje otrok.
 • Ustanovili bomo Kampus za otroke in mladino za izvajanje obšolskih interesnih dejavnosti v vsakodnevno pomoč staršem pri varstvu in animaciji otrok in mladine v prostem času (ob delovnikih v času pouka in šolskih počitnic) ter to predvideli v OPN.
 • Mesto bomo uredili in polepšali tudi za potrebe preživljanja prostega časa mladih družin v stanovanjskih naseljih (igrišča) in mestnem jedru (prireditve) ter sprehajalnih območjih.

3. IZOBRAŽEVANJE – PODPORA OSEBNEMU RAZVOJU IN POKLICNI KARIERI

Mladi in mlade družine potrebujejo tudi zagotovljeno ustrezno mrežo vzgojno-izobraževalnih institucij, ki jim bo omogočala načrtovanje poklicne bodočnosti zase, kasneje pa tudi za svoje otroke. 

 • Vrtcem bomo omogočali potreben standard za varno in prijazno ter raznoliko vzgojo in varstvo otrok, ki bo zagotavljala izvajanje sodobnih pedagoških trendov.
 • Osnovne šole bomo motivirali za razvoj dejavnosti »Šola kot drugi dom« v vsestransko korist otrok in staršev, da šolanje otrok ne bi bilo stresno in da ne bi predstavljalo njihove   celodnevne obremenitve.
 • Srednje in višje šole bomo pritegnili k strokovnemu oz. praktičnemu sodelovanju pedagoškega kadra ter mladine pri razvoju mesta oz. mestne infrastrukture v okviru pedagoške aktualizacije pouka, praktičnega pouka, seminarskih in raziskovalnih nalog ipd.
 • Regijske visoke strokovne šole bomo motivirali za razvoj nadaljnjih stopenj izobraževanja in tesnejše povezovanje z mestom (študijska praksa, seminarske in diplomske naloge, raziskave).
 • Visoke strokovne šole in fakultete bomo usmerili v kreiranje pogojev za ustanovitev znanstveno-raziskovalnega inštituta.
 • Vseživljenjskemu učenju odraslih bomo namenili dodatna sredstva za potrebe izboljšanja dostopnosti izobraževanja starejšim.
 • Za izpopolnjevanje in usposabljanje določenih poklicnih skupin bomo v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico vzpostavili sistem stalnega dopolnilnega izobraževanja v obliki »Obrtne akademije« kot prostora interdisciplinarnega razvoja obrtnih strok in doseganja nadstandardnih storitev celjskih oz. regijskih obrtnic in obrtnikov.
 • Regijskemu študijskemu središču bomo ponovno zadali nalogo potrebnega razvoja bodoče univerzitetne infrastrukture in izdelavi načrta za preselitev Visoke strokovne šole za varstvo okolja iz Velenja v Celje.
Deli s prijatelji: